| | | |        
 
     
Pravilnik
 
  Kako je zbog online tehnologije naručivanja, plaćanja i korištenja naših usluga izuzetno teško (ako ne i nemoguće) pojedinačno sa svakim korisnikom sklapati ugovor sa jasno definiranim pravima i obvezama obje strane, tvrtka Finesa donosi slijedeći

PRAVILNIK

OPĆENITO

  - Pravilnikom se definiraju prava i obveze tvrtke Finesa i korisnika.
  - Pravilnik stupa na snagu 01. siječnja 2004. godine. Tvrtka Finesa nema niti kakvu (moralnu, materijalnu ili zakonsku) odgovornost za bilo kakvu povredu prava i obveza definiranih ovim Pravilnikom prije datuma stupanja na snagu.
  - Svaki korisnik u potpunosti prihvaća ovaj Pravilnik, što potvrđuje narudžbom i plaćanjem naših usluga.
  - Sve eventualnosti koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, tvrtka Finesa i korisnici rješavat će dogovorno, a ukoliko to ne bi bilo moguće, na nadležnom sudu u Zagrebu.

DOMENE

  - Tvrtka Finesa ne može prodavati zakup za domene pod vršnom .HR domenom. Za takve domene nadležan je isključivo Carnet, a tvrtka Finesa može besplatno svojim korisnicima pomoći u ishodovanju .HR domene, ako korisnik zadovoljava pravila Carneta.
  - Tvrtka Finesa prodaje zakup komercijalnih domena (domene pod vršnim domenama .COM, .NET, .ORG, .BIZ, .INFO) po javnom cjeniku objavljenom na službenim korporacijskim stranicama tvrtke Finesa.
  - Tvrtka Finesa se obvezuje otvoriti zakupljenu domenu najkasnije 24 sata od primanja uplate. Dokaz uplate je bankovni izvod službenog računa tvrtke Finesa, a dokaz otvaranja je uvid u WHOIS bazu.
 - Tvrtka Finesa nakon online narudžbe i registracije šalje službenu ponudu za zakup domene i ne vrši provjeru zauzetosti naručene domene. Ukoliko se desi da je naručena domena zauzeta, a uplaćena, tvrtka Finesa ne vrši povrat uplaćene svote, nego zakupljuje drugu, zamjensku domenu po želji korisnika.
  - Tvrtka Finesa u procesu zakupa domene upisuje kao vlasnika domene osobu ili tvrtku čiji su podaci u online narudžbenici. Za točnost tih podataka nije odgovorna tvrtka Finesa, nego naručitelj. Kao administrativni i tehnički kontakt bit će navedena odgovorna osoba iz tvrtke Finesa.
  - Tvrtka Finesa se obvezuje poslati svakom korisniku obavijest o datumu isteka domene te ponudu za produženje zakupa na e-mail adresu iz online narudžbe najkasnije 30 - 7 dana prije datuma isteka zakupa.
  - Korisnik je dužan svaki zahtjev za promjenom podataka o domeni (npr. promjena podataka o vlasniku, DNS poslužitelja, registra...) dostaviti odgovornoj tehničkoj osobi tvrtke Finesa putem trouble ticketing sustava. Tvrtka Finesa će takav zahtjev izvršiti najkasnije u roku od 2 radna dana od zaprimanja zahtjeva.
WEB HOSTING

  - Tvrtka Finesa prodaje zakup hosting paketa po javnom cjeniku objavljenom na službenim korporacijskim stranicama tvrtke Finesa.
  - Korisnik sam otvara svoj hosting paket procesom automatizirane narudžbe/registracije. Na kraju tog procesa automatski se šalje ponuda sa uvjetima plaćanja. Ukoliko korisnik ne plati uslugu u roku 7 dana od dana registracije, usluga se automatski stopira. Dokaz uplate je bankovni izvod službenog računa tvrtke Finesa, a dokaz otvaranja je uvid u log datoteku poslužitelja.
  - Tvrtka Finesa se obvezuje da će svi poslužitelji biti dostupni najmanje 99% vremena (uptime). Dokaz dostupnosti je službena log datoteka našeg davatelja veze (upstream provider). Za svaki sat nedostupnosti ispod 99% tvrtka Finesa se obvezuje produžiti zakup hosting paketa svim korisnicima za 12 sati. Pod pojmom nedostupnosti ne smatra se vrijeme dok se rade sigurnosne ili funkcionalne nadogradnje operativnog sustava i poslužiteljskih programa, koje tvrtka Finesa može raditi od 01:00 - 05:00 sati po hrvatskom vremenu.
  - Tvrtka Finesa se obvezuje da će svojim korisnicima omogućiti rad na najsuvremenijim tehnologijama, da će prije implementacije bilo koje nove tehnologije ili nove verzije postojeće tehnologije provesti opsežna testiranja iste te obavijestiti korisnike o novim mogućnostima.
  - Tvrtka Finesa se obvezuje poslati svakom korisniku obavijest o datumu isteka hosting paketa te ponudu za produženje zakupa na e-mail adresu iz online narudžbe najkasnije 30 - 7 dana prije datuma isteka zakupa. Ukoliko korisnik ne produži zakup prije datuma isteka hosting paketa, tvrtka Finesa će još jednom obavijestiti korisnika o isteku zakupa. Ukoliko korisnik ni tada ne produži zakup, tvrtka Finesa će privremeno stopirati korištenje tog hosting paketa 7 dana nakon isteka. Ukoliko korisnik produži zakup unutar 21 dana od privremenog stopiranja usluge, dužan je tvrtki Finesa jednokratno nadoknaditi troškove ponovne aktivacije hosting paketa (50,00 kn). Nakon isteka navedenih rokova, tvrtka Finesa nepovratno briše sve korisničke podatke sa svojih poslužitelja.
  - Korisnik je dužan svaki zahtjev za bilo kakvom intervencijom (npr. otvaranje posebnog application pool-a, postavljanje posebnih dozvola na mape ili datoteke, reinstalacija FP ekstenzija...) dostaviti odgovornoj tehničkoj osobi tvrtke Finesa putem trouble ticketing sustava. Tvrtka Finesa će takav zahtjev izvršiti najkasnije u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva.
  - Korisnik je odgovoran za svoje sadržaje i dužan je pridržavati se hrvatskih zakona i pozitivnih Internet običaja. Strogo je zabranjeno publiciranje sadržaja kao što su dječja pornografija, zlostavljanje životinja, rasizam, vjerska mržnja, totalitarne političke ideologije, a zabranjeno je i kršenje intelektualnog vlasništva (glazba, filmovi, programi, patenti...). Tvrtka Finesa ne provodi nadzor nad korisničkim sadržajima, ali u slučaju opravdane prijave prvo upozorava korisnika, a ako korisnik ne prilagodi svoje sadržaje u roku od 24 sata od upozorenja, ukida korištenje zakupljenog hosting paketa bez povrata uplaćenih sredstava. Posebno napominjemo da je za osnovanost prijave nadležan isključivo hrvatski zakon.
  - Ukoliko za vrijeme trajanja zakupa hosting paketa tvrtka Finesa promijeni cijene ili redefinira sadržaj istih, eventualne promjene ne mogu se odraziti na postojećeg korisnika retroaktivno, sve do isteka vremena plaćenog zakupa.Web HOSTING
brzina i pouzdanost
korisnička podrška 24/7
bogatstvo hosting paketa

Web design
osmišljavanje i izrada weba
kreiranje grafičkog identiteta
suglasje s novim trendovima

Web aplikacije
stabillnost
tehnička podrška
cjelokupnost rješenja


Copyright Finesa d.o.o. 2006. | Kontakt | Pravila i uvjeti